فارسی دوم متوسطه درس دهم

حجم فایل : 438.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا فارسی دوم متوسطه درس دهم
درس دهم
وابسته های پیشین:

وابسته هایی که قبل از هسته می آیند .
صفتهای اشاره : این ، آن ، همان ، همین

صفتهای شمارشی عدد های اصلی : یک ، دو ، سه ، چهار

عددهای ترتیبی : اولین ، دومین ، سومین مثال :
آن باغبان
این دانش آموز
همان کتاب
یک دفتر
سه مداد
دومین سال در جمله های هسته و وابسته ها را مشخص کنید

دشمن بی رحم ، بمب بر مردم بی گناه فرو می ریخت .
این ملت شجاع ، در هشت سال ، حماسه های شگفت انگیز آفریدند. پایان...